Mentale kracht is de kracht om ook onder stressvolle situaties evenwichtig te blijven optreden en je niet te laten (af)leiden door emoties. De training is gericht op het versterken van innerlijke kracht. In plaats van voor emoties als boosheid en angst te vluchten, leer je juist deze te overwinnen en hieruit kracht te putten en te steunen op je waarden.

Mentale kracht: je bent dagelijks druk met werk en allerlei activiteiten, je maakt keuzes en gaat uitdagingen aan. En het kan niet anders dat je wel eens niet slaagt. Wat we ook proberen, het loopt toch anders dan we dachten. Dat is niet te vermijden omdat niemand van ons ongelimiteerde wijsheid, energie, kracht of geduld bezit. Als het ons lukt om met de uitdagingen van het leven om te gaan dan worden we sterk. Mensen met mentale veerkracht zijn doelgericht en geven niet snel op. Ze kennen hun eigen kracht en ze weten dat ze op zichzelf kunnen vertrouwen om de taken die op hun bordje liggen te volbrengen. Kennis van je innerlijke drijfveren helpt je richting te geven aan je leven en je minder te laten leiden door prikkels van buitenaf. Je krijgt inzicht in je gedrag en de gevolgen daarvan. Je geeft sturing aan je leven en maakt optimaal gebruik van je kwaliteiten en talenten. Het betekent dat je innerlijk sterker kan worden. Persoonlijke drijfveren en waarden spelen daarbij een grote rol. Ze zijn de bril waarmee we de wereld waarnemen, ze sturen ons gedrag.

Het resultaat

  • kennis van je innerlijke drijfveren
  • inzicht in je persoonlijke gedragspatronen in tijden van stress
  • inzicht in en ontwikkelen van veerkracht
  • in staat zijn zelfcontrole toe te passen
  • handvatten om lichamelijk in balans te zijn
  • persoonlijke leerdoelen
Afspraak maken