Door het stellen van grenzen kan je duidelijk aangeven aan een ander wat je wel en niet wilt.

Bij grenzen stellen is het nodig dat je je eigen grenzen kent. Opkomende emotionele gevoelens kunnen een signaal zijn dat je grenzen zijn overschreden. Leer daarom eerst je eigen grenzen kennen. Sta stil bij het opkomen van die gevoelens. Wat gebeurde er; vond je dat de ander te weinig of geen rekening hield met je behoeften? Op welk moment kwam dat gevoel voor het eerst op? Door goed je ervaringen te onderzoeken, zal je steeds beter aanvoelen waar je grenzen liggen. Dan kan je oefenen met het aangeven van je grenzen. Soms kom je tot de ontdekking dat de ander niet in de gaten heeft dat hij of zij je grenzen overschrijdt; tenslotte kan niet iedereen je gedachten lezen. Een grens stellen, schept duidelijkheid in de relatie met anderen. En natuurlijk besteden we bij het oefenen veel aandacht aan de communicatie – verbaal en zeker non-verbaal.

 

Afspraak maken