Het grootste gedeelte van ons functioneren heeft te maken met communicatie. Communicatie is een proces met een voortdurende kringloop - communiceren is het oproepen van betekenissen bij anderen. Als je feedback kunt opbouwen met de ander dan beheers je een belangrijk onderdeel van communicatie.

Ieder mens heeft zijn eigen referentiekader – zijn eigen kijk op de wereld. In de training communicatievaardigheden worden een aantal aspecten getraind welke samenhangen met de basisprincipes van communicatie. Je doet vaardigheden op in gespreksvoering en oefent in het helder verwoorden van je mening. Daarnaast worden vaardigheden getraind in het aangeven van grenzen en op het gebied van kritiek ontvangen en geven. Daarin komen sociale aspecten voor en het omgaan met meningsverschillen en conflicten. Je wordt je bewust van je eigen voorkeursstijlen. Het is een praktische training waarbij rollenspelen worden gebruikt om te oefenen in luistervaardigheden, het geven van commentaar, het formuleren van meningen en wensen en in het hanteren van conflicten. Je kunt aan de hand van eigen ervaringen cases inbrengen zodat directe terugkoppeling met de dagelijkse praktijk kan plaatsvinden.

Voor wie?

Iedereen die zich verder wil bekwamen in communicatie.

Het resultaat

  • de deelnemer is in staat om tot de kern van de zaak te komen, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen
  • de deelnemer heeft inzicht in de eigen voorkeurstijl in het communicatieproces
  • de deelnemer heeft vaardigheden getraind om met conflicten en meningsverschillen om te gaan
Afspraak maken