Je kunt op een moment aankomen in je leven dat je het gevoel hebt dat je op een kruispunt staat. Dan is levensloopcoaching een belangrijk moment om een nieuwe weg in te slaan.

Het wordt tijd om terug te kijken en te onderzoeken wat je belemmert, waar je je bezieling bent kwijtgeraakt. Dan kan je een keus maken welke zaken je achter je wilt laten zoals negatieve patronen in denken en gedrag, zoeken naar je bronnen van zingeving en passie. Dan ben je bewust van waar je staat. En dan volgt het plan om een nieuwe koers te varen. Met behulp van levensloopcoaching ontstaat er zicht op zingeving en op nieuwe perspectieven. Er ontstaat vernieuwde inspiratie samen met verwerking van doorgemaakte tegenslagen die een plek krijgen. Dan kan je met nieuwe energie een nieuwe weg inslaan in je leven. En je zult merken dat je tot meer in staat bent dan dat je dacht.

Door het inventariseren van je levensloop wordt je je bewust van waar je staat. Het biografisch profiel  levert zoveel bewustwording op. Dan heb je ook zicht op de belemmeringen waar je iedere keer tegenaan loopt. Ook het in kaart brengen van je bronnen van zingeving en passie helpen je om een goed plan te maken voor de toekomst die je wilt realiseren.

Afspraak maken