Je kunt op een moment aankomen in je leven dat je het gevoel hebt dat je op een kruispunt staat. Dan is levensloopcoaching een belangrijk moment om een nieuwe weg in te slaan.

Het wordt tijd om terug te kijken en te onderzoeken wat je belemmert, waar je je bezieling bent kwijtgeraakt. Dan kan je een keus maken welke zaken je achter je wilt laten zoals negatieve patronen in denken en gedrag, zoeken naar je bronnen van zingeving en passie. Dan ben je bewust van waar je staat. En dan volgt het plan om een nieuwe koers te varen. Met behulp van levensloopcoaching ontstaat er zicht op zingeving en op nieuwe perspectieven. Dan kan je een nieuwe weg inslaan in je leven.

Stappenplan:

  • Het inventariseren van je levensloop
  • Waar sta je nu?
  • Aanpak van je belemmeringen
  • Zicht krijgen op je bronnen van zingeving en passie
  • Het maken van een nieuwe start
Afspraak maken