Bij het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit is het maken van goede en uitdagende plannen stap één, maar voor het uitvoeren zijn een aantal voorwaarden nodig. Als je het gevoel hebt niet voldoende greep te hebben op situaties die je uit balans brengen, dan is het uitwerken van een plan noodzakelijk.

Je eigen gedrag en werkstijl verkennen en analyseren zorgt voor een vaste basis om vanuit te vertrekken. Je kunt werken aan het vaststellen van je doelen. Daarnaast is het inzicht krijgen in de ontbrekende vaardigheden en belemmeringen een voorwaarde om je effectiviteit op te voeren. Je persoonlijke vaardigheden kun je verder ontwikkelen.

Voor wie?

Iedere werknemer die zijn of haar functioneren wil verbeteren.

Het resultaat

  • je bent in staat doelen te stellen
  • je kent de sterke en zwakke punten van je werkstijl
  • je bent vertrouwd met de principes van tijdmanagement
  • je hebt vaardigheden getraind om de effecten van je gedrag op jezelf en anderen waar te nemen
Afspraak maken