Een belangrijke oorzaak van stress is gebrek aan assertiviteit. Als je. Om wat voor reden dan ook, niet durft te zeggen wat je wilt of denkt, ontstaat er spanning in jezelf , tussen jou en de ander.

Assertiviteit is het opkomen voor je eigen belangen zonder de relaties met anderen onnodig te schaden. Door assertief gedrag zul je beter in staat zijn je grenzen op tijd aan te geven. Dit voorkomt onnodige spanning en ziekteverzuim. Door het open en eerlijke karakter van assertiviteit kan assertief gedrag de communicatie met de ander juist stimuleren. Dat beïnvloedt de effectiviteit en de productiviteit binnen het samenwerkingsverband. Om je assertiever te gedragen moet je vaak eerst een aantal spannings- en vermijdingsdrempels over, daar waar je eerst “veilig”’ bleef staan. Maar wanneer je er steeds meer in oefent, wordt het steeds gemakkelijker assertief te zijn. Je kunt je vrijer bewegen en meer sturing geven aan je leven.

Voor wie?

  • Voor een ieder die moeite heeft zijn of haar grenzen adequaat aan te geven ongeacht de situatie. Indien je je communicatieve luistervaardigheden wilt vergroten. En vooral wanneer je je doelen wilt bereiken met behoud van de goede relatie.
  • Voor het coachingstraject assertiviteit breng je zelf situaties in uit de werkomgeving. Door middel van rollenspelen en praktijkgerichte oefeningen worden de communicatievaardigheden vergroot. Het praktijkgerichte gedeelte wordt steeds onderbouwd door theorie.
Afspraak maken